Sunday, October 23, 2011

Transformasi Kokurikulum Kebangsaan

SEBENARNYA kesedaran mengenai kepentingan aktiviti kokurikulum (Ko-k) di sekolah telah bermula sejak 50 tahun lalu melalui dokumen Education Ordinance 1956.

Ia terus diperkukuh dan dimantapkan lagi melalui pengenalan Dasar Pelajaran Kebangsaan (1961), Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pendidikan (1979), Falsafah Pendidikan Negara (1980an) dan Akta Pendidikan (1996).

Pada 2005, Kabinet meluluskan dasar pemantapan Ko-k yang meliputi pelbagai aspek dan bermula 2006, kerajaan mewajibkan murid sekolah memperoleh 10 peratus markah dari aktiviti itu sebagai melayakkan mereka memasuki institut pengajian tinggi awam.

Bagaimanapun di sebalik pengenalan dasar itu, masih ada beberapa pihak menganggap aktiviti tersebut kurang bermaya atau setakat melepas batuk di tangga sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BBK), Muhamet Roli Hassan dalam kertas kerjanya di Seminar Transformasi Kokurikulum Kebangsaan 2011 di Putrajaya, baru-baru ini, mendedahkan antara faktor tersebut adalah sekolah, pentadbir, kemudahan dan kewangan.

''Dalam tinjauan yang dilaksanakan oleh BBK pada tahun ini membabitkan lebih 6,000 responden di seluruh negara dirumuskan bahawa aspek murid bukanlah sebagai isu yang menghalang aktiviti Ko-k untuk menjadi lebih baik," katanya.

Namun begitu, faktor peruntukan kewangan dilihat menjadi 'kepala utama' sama ada untuk menyegarkan aktiviti Ko-k itu mahupun bagi menjenamakan semula Ko-k agar ia relevan dengan kehendak semasa.

Ini kerana, apa jua perancangan menambah baik aktiviti Ko-k itu sama ada di peringkat sekolah, jabatan atau kementerian, pastinya melibatkan peruntukan tertentu.

Dari penyediaan kemudahan Ko-k di sekolah, menambah bilangan penjawatan secukupnya di peringkat pejabat pelajaran negeri dan daerah, latihan guru Ko-k, jurulatih hinggalah membina Pusat Ko-k Negeri, melibatkan peruntukan kewangan.

Tidak dinafikan setiap kali bajet dibentangkan, Kementerian Pelajaran menjadi penerima peruntukan terbesar tetapi jangan lupa ia adalah agensi kerajaan yang mempunyai warga kerja yang paling ramai. Ia bukan hanya meliputi kakitangan dan guru tetapi turut melibatkan murid sekolah.

Bak kata Muhamet Roli: ''Peruntukannya memang besar tapi bagi yang besar, maka ia menjadi kecil.''

Selain itu, beliau berkata, peruntukan sedia ada yang berjumlah RM50,000 setahun di setiap daerah tidak dikaji sejak lima tahun lalu.

''Pada tahun lalu ketiadaan peruntukan itu menyebabkan peluang murid untuk terlibat dalam aktiviti Ko-k di peringkat itu terhalang dan berakhir dengan penilaian Ko-k murid menurun. Peruntukan Ko-k untuk setiap murid di sekolah yang berjumlah RM12 (sekolah menengah) dan RM10 (sekolah rendah) tidak pernah dikaji semula sejak lima tahun lalu,'' katanya.

Tambahnya, pada tahun ini, jumlah itu dikurangkan kepada RM10 (sekolah menengah) dan RM8 (sekolah rendah) apabila bidang sukan diluluskan peruntukan sendiri.

''Beban mencari peruntukan di pelbagai peringkat pelaksana semakin bertambah apabila kerap kali wujud program 'ad hoc' yang memerlukan pembiayaan," katanya.

Kesimpulannya, kekuatan faktor kewangan menjadi penentu kepada keberkesanan aktiviti Ko-k sama ada untuk sekolah, negara, ibu bapa dan pada murid yang terlibat. Jika kerap sangat pihak yang terlibat terpaksa mengeluarkan duit dari poket sendiri atau Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) terpaksa mencari penaja sendiri, ia mungkin berjalan untuk tempoh pendek.

Mungkin salah satu cadangan pada seminar itu iaitu mewujudkan Tabung Nasional Kokurikulum Sekolah adalah sesuai bagi mengumpul dana secukupnya.

Ini kerana, untuk mengharapkan ibu bapa yang anaknya masih bersekolah rasanya tidak sesuai kerana mereka mempunyai komitmen lain. Tetapi dengan adanya tabung itu, ibu bapa yang anaknya sudah bekerja boleh menderma sebagai membalas jasa pihak sekolah mendidik anak mereka.

Rujukan di sini.

No comments: