Tuesday, February 2, 2010

Pendekatan Induktif

PENDEKATAN INDUKTIF

# Bermaksud pendekatan yang menggunakan kaedah mengemukakan pernyataan dan daripada pernyataan itu dibuat kesimpulan
# Melibatkan proses penaakulan yang tinggi dari murid-murid.
# Mengutamakan contoh-contoh pada Awal pengajaran dan dibuat generalisasi selepasnya
# Guru boleh mengemukakan soalan, berbincang dan mengkaji atau membentuk contoh.

KONSEP-KONSEP INDUKTIF

n Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan Hukum
n Memeperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman
n Membentuk kesimpulan umum dari contoh tertentu
n Cuba mendapatkan kesimpulan dari satu urutan pemikiran
n Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik kepada yang umum

CIRI-CIRI PENDEKATAN INDUKTIF

n Bermatlamatkan Pembentukan Kebiasaan
n Menggunakan pengantaraan deria untuk mendapat pengetahuan
n Menentuka kekerapan ulangan pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran
n Menekankan pengajaran berbentuk konkrit
n Memberi peluang sepenuhnya kepada murid-murid dibawah pimpinan guru
n Menekankan penglibatan murid secara aktif
n Mampu mewujudkan suasana pengajaran menarik dan berkesan
n Banyak menekankan aspek lisan

PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF

• Satu strategi penyoalan hendaklah diadakan unutk membantu murid membentuk konsep dan membuat generalisasi yang dikehendaki
• Menguji kemahiran intelektual murid
• Pengajaran terancang dan kepelbagaian aktiviti
• Mewujudkan alat bantu yang sesuai
• Bantuan dan bimbingan guru.

disediakan oleh
Ustaz Nazmi
3 Feb 2010

No comments: