Monday, April 13, 2009

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN
Terdapat tiga jenis pembelajaran, Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur (1998) dalam buku mereka Psikologi II : Siri Diploma Perguruan menyatakan :-

1. Pembelajaran Formal (Ciri-ciri penting)
Ialah sistem pendidikan yang ditentukan oleh kerajaan dan sistem politik negara serta yang diinstitusikan. Ia mempunyai matlamat, tujuan, dan objektif yang dapat memenuhi hasrat dan aspirasi negara.

2. Pembelajaran Non-Formal (Bukan Formal)
Pembelajaran ini merujuk kepada satu proses pembelajaran sampingan dan tambahan yang diadakan bersama pembelajaran formal untuk melengkap kan dan menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran normal. Fungsi utama ialah menambahkan kemahiran dan kepakaran serta profesionalisme seseorang individu serta meneroka sesuatu ilmu atau bidang dengan lebih mendalam.

3. Pembelajaran Tidak Formal (Informal)
Pembelajaran ini juga dikenali sebagai pembelajaran relaks dan secara tidak sengaja, terletak diantara pembelajaran formal dan pembelajaran bukan formal. Ia berlaku secara tidak dirancang dan tidak disedari seperti hasil interaksi dengan persekitaran. Ia juga adalah proses seumur hidup iaitu setiap orang memperoleh dan mengumpul pengetahuan, kemahiran dan sikap daripada pengalaman seharian.
:: Dakwah Itu Perlu Hikmah ::
Mohd Nazmi Bin Abdul Ghani
Markaz Tarbiah Haraki 14 April

No comments: