Monday, April 13, 2009

Prinsip Perkembangan

PRINSIP-PRINSIP PERKEMBANGAN.

Terdapat lapan prinsip perkembangan iaitu:-

1. Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.

Perkembangan dan petumbuhan adalah berperaturan dan dapat ditelah samada pada peringkat sebelum lahir ataupun pada peringkat sudah lahir.Terdapat dua arah perkembangan iaitu :-

a. Arah kepala ke kaki
Arah perkembangan dari kepala ke kaki ini disebut juga sebagai sefalokandal.Perubahan pada sruktur dan fungsi berlaku pada bahagian kepala terlebih dahulu kemudian diikuti bahagian belakang badan dan akhir sekali di bahagian kaki.Dalam fungsi pergerakkan , apabila kanak-kanak ditiarapkan,kanak-kanak itu berupaya mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum boleh mengangkat dadanya.

b. Arah tengah ke tepi
Jenis ini juga disebu sebagai promiksodistal.Perkembangan berlaku secara mendatar iaitu dari arah tengah badan menghala ke bahagian luar badan dan ke bahagian hujung anggota.Dari segi fungsi didapati kanak-kanak menggunakan lengan terlebih dahulu sebelum menggunakan tangan dan jari.


2. Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis.

Kita akan dapati semua kanak-kanak mengikut corak perkembangan yang sama iaitu daripada satu peringkat menuju ke satu peringkat selanjutnya. Contohnya seseorang kanak-kanak perlu berdiri terlebih dahulu sebelum ia dapat berjalan atau pun ia perlu tahu berjalan dahulu sebelum ia boleh berlari.

3. Perkembangan berlaku daripada keadaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu.

Pada peingkat permulaan hidup, seseorang bayi hanya dapat menghasilkan gerak balas dengan cara menyeluruh terhadap sesuatu rangsangan kerana tulang ototnya belum matang.Contohnya, apabila seseorang bayi hendak mengambil sesuatu objek yang hampir dengannya, maka seluruh badannya bergerak bersama-sama dengan lengan dan tangan,sedangkan jari-jari kecilnya tidak dapat digunakan nya.Apabila bayi itu bertambah besar,maka ia akan dapat menggunakan jari sahaja untuk mengambil sesuatu tanpa menggerakkan sebahagian besar anggota badannya yang lain.


4. Perkembangan bersifat berterusan.

Perkembangan adalah secara berterusan iaitu semenjak pencabahan hingga akhir hayat.Namun begitu hal ini berlaku pada kadar atau kecekapan yang berbeza-beza.Harus diingat,perkembangan pada peringkat awal mempengaruhi peringkat yang seterusnya.Contohnya, semasa ibu hamil,kesihatannya dan janin akan menentukan sifat bayi yang akan dilahirkannya nanti.


5. Perkembangan berlaku mengikut kecepatan yang berlainan.

Walaupun perkembangan organisma bersifat berterusan tetapi perkembangan bahagian-bahagian organisma adalah tidak sama dari segi kecepatan.Begitu juga perkembangan kecerdasan untuk sampai ke peringkat kematangan juga berbeza dari segi umur antara seorang dengan seorang yang lain.


6. Perkembangan bahagian-bahagian anggota adalah saling berkait dan mempengaruhi keseluruhan organisma.

Perkembangan satu-satu anggota tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan keseluruhan organisma kerana perkembangan satu-satu trait mempengaruhi satu dengan lain.


7. Corak perkembangan berbeza di antara satu dengan yang lain.

Setiap orang mempunyai corak perkembangannya sendiri walaupun susunannya serupa dengan orang lain.Oleh itu tidak semua kanak-kanak sampai kepada titik perkembangan yang sama pada peringkat umur yang sama.Menurut Gessel(1949) tidak terdapat persamaan perkembangan bagi bayi-bayi yang baru lahir kerana sekurang-kurangnya sudah pasti sedikit perbezaan dalam proses perkembangan mereka.

8.Perkembangan berlaku secara berperingkat-peringkat.

Perkembangan hidup manusia adalah secara berpeingkat-peringkat.Tiap-tiap peringkat dapat dibezakan dengan peringkat yang lain melalui sifat-sifat nyata bagi peringkat itu.Namun begitu tidak terdapat garis pembahagian yang nyata antara satu peringkat dengan peringkat yang lain.secara amnya terdapat tujuh peringkat perkembangan manusia iaitu :-

• Sebelum lahir (Masa percambahan- +/- 280 hari)
• Bayi ( Lahir-14 lahir)
• Bayi ( 2 minggu – 2 tahun)
• Kanak-kanak (2 tahun – baligh)
• Remaja (baligh – 25 tahun)
• Dewasa
• Tua

No comments: