Friday, September 12, 2008

Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW

Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW

PENGENALAN

Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah, jasmaniah, dan ruhaniah manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah s.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.
-Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s.a.w mendapat wahyu pertama.
-Menanda wajibnya umat islam menuntut ilmu.
-Terdapat 1404 atau 25 % ayat al-Quran tentang pendidikan.

METODOLOGI

- “baca”@IQRA’ adalah metod yang pertama disaran islam dalam pendidikan.
- Pada peringkat awal , pendidikan islam adalah tanggungjawab orang perseorang @guru tanpa campur tangan kerajaan.
-Rasulullah sendiri menjadi guru untuk menyebarkan islam.
- Keadaan dan suasana masyakat di makkah dan madinah berbeza.
- Pendekatan yang berbeza juga digunakan semasa di makkah dan madinah.
- Di makkah pendidikan lebih berfokus kepada perkara-perkara akidah.
- Walau bagaimanapun pendidikan islam tetap berfokus kepada 3 perkara:

1.Pendidikan akidah
2. Pendidikan akhlak
3. Pendidikan syariah

- Pendidikan akhlak bermula dizaman makkah lagi dan ditambah pada zaman madinah.
- Adab-adab di madinah seperti adab masuk ke rumah jiran, adab berjiran dan adab bergaul dengan masyrakat.
- Rasulullah mengunakan metod pengajaran dengan membaca kisah-kisah dari al-Quran.
- Disamping itu Rasulullah mendidik melalui tauladan yang baik dari perkataan dan perbuatan.

SUMBER PENDIDIKAN


- Al Quran menjadi kitab yang pertama digunakan .
- Matapelajaran lain termasuklah dasar-dasar islam,seni Khat,sejarah ,menungang kuda,memanah dan bahasa asing.

Pusat pendidikan

- Semasa di Makkah pusat kegiatan pendidikan dirumah Rasulullah sendiri.
- Rumah al-Arqam juga dijadikan pusat dakwah dan pendidikan islam.
- Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam.
- Nabi Muhammad s.a.w berhijrah pada tahun 622M.
- Setelah berhijrah ,Masjid Quba’ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan
- Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam
- Selepas itu, struktur pengajian menjadi lebih sistematik dan formal dengan terdirinya as-suffah
- Bukan markaz perang sahaja dibina, malahan tempat penyebaran dakwah dan ilmu.

PELAKSANAAN

- Semasa di makkah penyampaian secara senyap-senyap atau sulit.
- Tertumpu kepada kaum kerabat dan ahli keluarga.
- Khadijah,’ali bin abi talib, zaid bin harithah orang yang terawal memeluk islam
- Pendidikan islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad s.a.w secara lemah lembut dan penuh hikmah.
- Ramai sahabat yang memeluk islam seperti:uthman bibn affan,abd rahman bin ‘auf,al-arqam bin abi al-arqam.
- Setelah 3 tahun berdakwah secara sulit,bertukar kepada pendidikan secara terang-terangan.
- Banyak rintangan untuk menyampaikan dakwah.
- Mempelbagaikan cara penyampaian dakwah seperti berpidato, syarahan,ceramah di pasar.
- Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal.
- Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya.
- Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam.
- Cthnya: setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah, baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman.
- Khalifah umar menhantar ‘abdullah bin mas’ud ke Kufah dan abu musa assya’ari ke Basrah
- Pendidikan pertama rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengkikis sisa-sisa permusuhan.
- Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain.
- Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan.
- Solat jumaat mula diwajibkan
- Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan
- Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu
- Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah
- Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah
- Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu .
- Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu.cth; tawanan perang badar.
- Umat islam digalakkan belajar bahasa asing.
- Pendidikan wanita tidak juga diabaikan.pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan keduniaan.

Kesimpulan
- Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah paling sempurna.
- Menjadi model dan dan ikutan sepanjang zaman.
- Pendidikan yang bersumberkan wahyu (al-Quran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat.
- Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman.
- Terbukti dengan lahirnya insan –insan hebat pada zaman baginda.

---------------------------------------------------------------------

:: Dakwah Itu Perlu Hikmah ::

Mohd Nazmi Bin Abdul Ghani

Markaz Tarbiah Haraki 12 September

No comments: